von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2561 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำคณะจิตอาสาประมาณ 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดศาลาไทยและบริเวณโดยรอบของศาลาไทยทั้ง 2 หลัง ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เมืองบาด ฮอมบวร์ก และศาลาไทยซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการเสด็จประพาสสหพันธ์ ฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Weiterlesen …

von Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานเทศกาลไทยประจำปี 2561 ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำปี 2561 และกิจกรรมประเทศไทย 4.0 ณ สวนสาธารณะเมืองบาด ฮอมบวร์ก ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครแฟรงก์เฟิร์ต บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำภูมิภาคยุโรป และเมืองบาด ฮอมบวร์ก โดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เชิญสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานด้วย งานเทศกาลไทยประจำปี 2561 และกิจกรรมเทศกาลไทย 4.0 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Open to the New Shades” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 เพื่อสะท้อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้าที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการสร้างฐานส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมความนิยมในอาหารและเครื่องปรุงของไทย ผ่านการสอนและสาธิตการทำอาหารไทย และเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมอาหารไทยภายในงานเพื่อส่งเสริมการขายและจับคู่ธุรกิจให้แก่บริษัท SMEs ของไทยและผู้ประกอบการชาวไทยในสหพันธ์ ฯ ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากดอกมะพร้าวอินทรีย์ มะพร้าวอบแห้ง ข้าวอินทรีย์ อาหารไทยอบแห้งแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์นวดและสปา เป็นต้น การจัดงานครั้งนี้เป็นการดำเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และอาหารไทย โดยนำเสนอประเทศไทยในรูปแบบและมุมมองใหม่ ๆ แต่ยังคงใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขายหลักเช่นเดิม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้เชิญสปาชั้นนำจากประเทศไทยมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชาวเยอรมันและชาวต่างประเทศรับรู้ถึงการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย นอกจากนั้น กิจกรรม “เส้นทางมะพร้าว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง คือ จังหวัดสมุทรสงคราม และส่งเสริมผลไม้เมืองร้อนของไทย โดยนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยที่นำมะพร้าวแทบทุกส่วนตั้งแต่ใต้ดินขึ้นไปถึงยอดและลูกมะพร้าวมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเป็นส่วนผสมในอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม บำรุงเส้นผม และบำรุงผิว นอกจากนั้นยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้และของเล่นได้อีกด้วย สำหรับอีกกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงาน คือ การแสดงแบบผ้าไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผ้าไหมและผ้าไทยโบราณและร่วมสมัยมาให้นางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์สวมใส่ รวมทั้งอธิบายประวัติความเป็นมา กรรมวิธีการทอ และคุณลักษณะที่พิเศษของผ้าไหมไทยให้ชาวเยอรมันและชาวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่มาร่วมงานเทศกาลไทย ได้รับรู้ รับทราบและภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยที่สามารถนำไปประยุกต์สวมใส่ในทุก ๆ โอกาสได้

Weiterlesen …