สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองปีใหม่ของนครแฟรงก์เฟิร์ต ณ Rathaus Römer โดยมีนาย Peter Feldmann นายกเทศมนตรีนครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในการจัดงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา แบบพื้นเมืองเหนือ และพิธีถวายกระทงลอยขอขมาแม่น้ำพระคงคา ตลอดจน กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงทางวัฒนธรรมไทย การประกวดหนูน้อยนพมาศ รำวงย้อนยุค

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องอเดเนาเออร์ โรงแรมวิลลา เคนเนดี้ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นแขกเกียรติยศ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วยนาย Dieter Beine หัวหน้าฝ่ายพิธีรัฐเฮสเซิน และนาง Alla Polyova คณบดีคณะกงสุลรัฐเฮสเซิน ตลอดจนคณะกงสุลต่างประเทศประจำรัฐเฮสเซิน แขกต่างประเทศ ชุมชนชาวไทย รวมทั้งกลุ่ม Friends of Thailand มาร่วมงานประมาณ 200 คน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่อาคาร Saalbau Wilhelm-Leuschner Str. 69-77, 60329 นครแฟรงก์เฟิร์ต ในช่วงกล่าวเปิดงาน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ผู้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน โดยมีพุทธศาสนิกชนและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน และถือเป็นวัดไทย 1 ใน 2 แห่ง ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นางนันทพันธ์ รัตนอุรดินทร์ กงสุล และคู่สมรส พร้อมด้วยนายภัฏพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการทั่วไป บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ของวัดพุทธปิยวราราม ที่เมือง Offenthal โดยมีนาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต และคู่สมรส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสปา (Kurhaus) เมืองบาดฮอมบวร์ก ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หน่วยราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทย ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เดินทางไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาเงินสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนเยอรมันในจังหวัดเชียงใหม่ (Christlichen Deutschen Schule in Chiangmai) จัดโดยสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท ร่วมกับ Evangelische Kirche ในเมือง Wald-Michelbach ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำอาหารไทยไปร่วมจัดจำหน่ายในงาน โดยนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ หน่วยราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทย รวมประมาณ 50 คน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกงสุลใหญ่ได้กล่าวน้อมรำลึกและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Thai Pavilion ในโถงจัดงาน 4.0 พื้นที่ D75 ในงานเทศกาลหนังสือแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurter Buchmesse) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการด้านหนังสือและสื่อสิงพิมพ์ของไทยเข้าร่วม 19 ราย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ต้อนรับนางวรวรรณ กอบสุข ผู้อำนวยการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย และคณะผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินของไทย จำนวน 20 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคารของ 5 รัฐในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ อุปทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กสญ. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนายภควัฒน์ จันทรังสี กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ด้วยระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 5/2561 ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ เพื่อให้บริการงานด้านกงสุล ได้แก่ ทำหนังสือเดินทาง ทำบัตรประจำตัวประชาชน และงานด้านนิติกรณ์ แก่ชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตเมืองดึสเซลดอร์ฟและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวนทั้งสิ้น 164 ราย ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย และรับบริการด้านนิติกรณ์จำนวน 56 ราย อนึ่ง ในช่วงการจัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพแก่ชาวไทยในเยอรมนีในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ที่เมืองดึสเซลดอร์ฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านการดูแลคนไทยในต่างประเทศภายใต้คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยมีวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการเพนท์เล็บ ซึ่งรวมทั้งสองวันมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 126 คน

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำบทบาทการดูแลคนไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยเป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ และมีหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันภายใต้กลไกคณะกรรมการสหวิชาชีพ ฯ เพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศที่มีศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและสามารถช่วยสนับสนุนประเทศไทยได้ นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวในระหว่างพิธีเปิดงานว่า โครงการ ฯ จะเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยในสหพันธ์ ฯ ได้สร้างเสริมความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทย โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต และวันที่ 8 – 9 ที่นครดุสเซลดอร์ฟ และมีชาวไทยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน เป็นหนึ่งในกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านการดูแลคนไทยในต่างประเทศซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ฯ ริเริ่มและร่วมมือกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยในครั้งนี้ มีวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วม เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะฝีมือและวิชาชีพด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการเพนท์เล็บ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปกล่าวเปิดงานสอนทำอาหารไทย (Thai Cooking Event) ที่ The Loft เมืองซาร์บรึคเคน รัฐซาร์ลันด์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับบริษัท O.Häfele Visuelles Marketing จัดโครงการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยด้วยการเปิดหลักสูตรสอนทำอาหารและสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย รวมทั้งแนะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบ โดยคุณอ้อมใจ ครุมบีเกิล แม่ครัวผู้มี ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอนทำอาหารไทยในสหพันธ์ฯ มากกว่า 10 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยอย่างถูกวิธีและแนะนำรสชาติอาหารไทยที่แท้จริง ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร บริษัทรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ และผู้ที่สนใจ ในเมืองซาร์บรึคเคนและเขตใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ไปร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "Absurdity in Paradise" จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ร่วมกับ Kasseler Kunstverein ที่พิพิธภัณฑ์ Friedericianum เมืองคาเซิล รัฐเฮสเซิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในการนำแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของสหพันธ์ฯ กงสุลใหญ่ ฯ ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของศิลปินในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ การแสดงผลงานศิลปะในครั้งนี้มีศิลปินไทย 14 คนนำผลงานมาร่วมแสดง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีศิลปินไทยมาแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยในสหพันธ์ ฯ อีกทั้ง มีภัณฑารักษ์จาก BACC มาร่วมดูแลการแสดงผลงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยนายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์ กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปเปิดการบรรยายโครงการ ,,Infotag für mich'' ที่สมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ จัดขึ้น ณ Professtional Thai Spa Academy Schulgraben1 34593 Knüllwald

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดโพธิธรรม วัดพุทธเบญจพล และวัดหลวงพ่อใส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยครอบครัว และชุมชนชาวไทย เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 40 คน 
หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส และชุมชนชาวไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยความตั้งใจแสดงความจงรักภักดี หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้มอบหมายให้นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์ กงสุล    เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ เดินทางไปร่วมงานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่สมาคมศิษย์วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) Hasengartenstraße 22 เมือง Wiesbaden

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส และชุมชนชาวไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนไทย จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมพิธีทำบุญ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยได้ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และการถวายภัตตาหารเพล