by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานครบรอบ 8 ปีการก่อตั้งวัดเจริญธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานครบรอบ 8 ปีการก่อตั้งวัดเจริญธรรม เมืองลึกเดอ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน โดยมีนาย Torben Blome นายกเทศมนตรีเมืองลึกเดอเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งในงานได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทยของชุมชนไทยในเยอรมนี และมีการออกร้านขายสินค้าและอาหารไทย โดยมีชุมชนไทยและชาวเยอรมนีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยและตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมการประชุมสามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์ในสหภาพยุโรป (ธรรมยุต) ณ วัดธรรมนิวาส

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ของคณะสงฆ์ในสหภาพยุโรป (ธรรมยุต) ณ วัดธรรมนิวาส เมืองเอสชไวเลอร์ โดยนายสุวพงศ์ฯ ได้ใช้โอกาสนี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความพร้อมและความตั้งใจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนศาสนกิจของวัดในเขตกงสุล ในฐานะศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์ให้ความช่วยเหลือของพี่น้องชาวไทยต่อไป

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

งานทำบุญประเพณี “สืบสานประเพณีสงกรานต์สามัคคี” ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมพิธีงานทำบุญประเพณี “สืบสานประเพณีสงกรานต์สามัคคี” ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี โดยมีพระครูวิเทศขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี เป็นประธาน และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเยอรมันในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีซึ่งประกอบด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การใส่บาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากชมรมนาฏศิลป์ พระธาตุนาฏยอุปถัมภ์ การแสดงของเยาวชน และการประกวดเทพีสงกรานต์ นายสุวพงศ์ฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบเกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะช่องทางในการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ และมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย (จากที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 40 ราย) และทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 ราย
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถจองนัดหมายทำหนังสือเดินทางได้ทัน และโดยที่ยังมีผู้ที่มีความประสงค์ขอรับบริการพิเศษอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในการจัดให้บริการในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษครั้งถัดไป จึงขอความร่วมมือผู้ที่ลงทะเบียนจองนัดหมายตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะสามารถเดินทางมารับบริการได้จริง และหากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางมาได้ ขอให้แจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้ารับบริการต่อไป

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันสตรีสากล ความสำคัญของสตรีไทยในความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี

วันสตรีสากล – วันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์กรสหประชาชาติยกย่องพลังบทบาทที่สร้างสรรค์ของสตรีและเด็กหญิงที่ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและสังคมในทุกแห่งทั่วโลก ซึ่งในวันนี้มีหัวข้อว่า “วันนี้ที่เท่าเทียมเพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการคุ้มครองและสนับสนุนพี่น้องชาวไทยในเยอรมนี ซึ่งส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 เป็นสตรี ทั้งนี้ สตรีไทยในเยอรมนีมีบทบาทสำคัญในการเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นส่วนสำคัญของการสานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ยาวนานและราบรื่นระหว่างไทยกับเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และสำนักงานทีมประเทศไทย ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีสตรีเป็นผู้นำและจัดโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสตรีไทยในเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฝึกทักษะและฝึกอาชีพด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรุงอาหารไทย การเสริมความงาม การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องประดับ และงานหัตถกรรม ทั้งในกรุงเบอร์ลิน นครแฟรงก์เฟิร์ต นครมิวนิก และเมืองต่าง ๆ ในเยอรมนี

ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี ในปีนี้ ขอยกย่องและขอบคุณบทบาทที่เข้มแข็งในหลากหลายมิติของสตรีและเด็กหญิงที่ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในปัจจุบัน และต่อไปสู่อนาคต รวมถึงบุรุษและเด็กชายที่สนับสนุนบทบาทดังกล่าวของเธอ

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงาน “An afternoon of Thailand”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงาน “An afternoon of Thailand” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 40 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกอเธ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมี Professor Dr. Arndt Graf หัวหน้าภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกอเธ่ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วม และมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นาย Anton Ackermann นักศึกษาชาวเยอรมัน ซึงมีผลการเรียนภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021
2. การบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร ในหัวข้อ “The Relationship between Germany and Thailand: Through the Living Legend of B. Grimm & Co., Ltd. in the Novel “In the Kingdom" ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและไทยผ่านเรื่องราวของพ่อค้าเยอรมันผู้เดินทางมาบุกเบิกกิจการในสยาม ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนสาขาวิชาภาษาไทยและไทยศึกษาภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2552 โดยเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่ม Friends of Thailand ตลอดจนสามารถผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกอเธ่อย่างเป็นรูปธรรม

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 16.30 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางรุ่งมณี ศิริสรณ์ ภริยา และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ตลอดจนข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

ดูเพิ่มเติม

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 4 รูป ณ วัดพุทธปิยวราราม เมือง Dreieich เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

จากนั้น เวลา 16.00 น. กงสุลใหญ่ฯ นาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาด ฮอมบวร์ก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ดูเพิ่มเติม