กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงาน “An afternoon of Thailand”

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงาน “An afternoon of Thailand” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 40 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกอเธ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต

«