งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเยอรมนีในช่วงวิกฤต COVID-19”

by Königlich Thailändisches Generalkonsulat - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเยอรมนีในช่วงวิกฤต COVID-19” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหารรัฐเฮสเซิน (DEHOGA Hessen) เชิญนาย Alexander Fölsche กรรมการผู้จัดการ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี Sech GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft เป็นวิทยากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์ฯ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร และเกร็ดในการทำธุรกิจ โดยมีร้านอาหารไทยสนใจเข้าร่วมงานสัมมนามากกว่า 20 ร้าน

«