การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

----------------------------------------------

----------------------------------------------

ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จาก link ด้านล่าง

----------------------------------------------

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ได้จากเวบไซต์ของสำนักงาน กกต. ด้านล่าง

----------------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้จัดส่งซองบรรจุบัตรและเอกสารประกอบการเลือกตั้ง ส.ส. ทางไปรษณีย์ให้แก่ท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากท่านได้รับไปรษณีย์ ขอความกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ดังนี้

----------------------------------------------

 

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (โปรดกดที่ภาพเพื่อขยาย)

ท่านสามารถ download แบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 "หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้" จาก link
https://thaikonfrankfurt.de/…/…/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%201-8.pdf

 

----------------------------------------------

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (โปรดกดที่ภาพเพื่อขยาย)

ท่านสามารถ download แบบคำร้อง ส.ส. 1/4 (นร) "แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร" ได้จาก https://thaikonfrankfurt.de/…/…/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%201-4.pdf

----------------------------------------------

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (โปรดกดที่ภาพเพื่อขยาย)

- วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

- ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง

- ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผลการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

   * สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. 1/7 (นร)) ได้ที่นี้

- กำหนดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

 

คำสั่งและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- คำสั่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มอบหมายให้กงสุลใหญ่เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562

ประกาศเรื่องวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งและพำนักอยู่ในรัฐเฮสเซิน นอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน ไรน์ลันด์-พฟัลซ์ ซาร์ลันด์ และเทือริงเงิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad

Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralFrankfurt

เวบไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) https://www.ect.go.th/ect_th


ดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม
จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม


เล่ม ๑https://www.m-culture.go.th/mcultur…/download/final-THAI.pdf

 


เล่ม ๒https://www.m-culture.go.th/mculture…/download/final-ENG.pdf

 


เล่ม ๓https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/…/pramuan_king.pdf

 


เล่ม ๔http://www.finearts.go.th/literaturean…/…/articleroyal-r.pdf

 

หรือเข้าอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=ebook_king