การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

https://election.bora.dopa.go.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (กดที่ภาพเพื่อขยาย)

- วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

   * สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. 1/7 (นร)) ได้ที่นี้

- กำหนดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

 

คำสั่งและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- คำสั่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มอบหมายให้กงสุลใหญ่เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562

ประกาศเรื่องวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งและพำนักอยู่ในรัฐเฮสเซิน นอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน ไรน์ลันด์-พฟัลซ์ ซาร์ลันด์ และเทือริงเงิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad

Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralFrankfurt

เวบไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) https://www.ect.go.th/ect_th