มาตรการเดินทางเข้าประเทศสำหรับคนไทย และคนต่างชาติ

(ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป)

 

???? ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

???? แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

???? ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ


«