แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

  • เที่ยวบินพิเศษ เส้นทางนครแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ เพื่อนำคนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เดินทางกลับประเทศไทย สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง https://forms.gle/h75sv8eM5NC9h65n8 จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 คน 
  • Declaration Form สำหรับชาวต่างชาติ - DOWNLOAD CLICK!

 

*******************

รายการเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาไทย)

กรุณา คลิก!

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

*********************************************

ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

กรุณาคลิก

 

*********************************************

ไขข้อสงสัย Q&A

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยาน ทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

กรุณาคลิก

 

 

 

โปรดทราบ

คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย (ไม่ใช่สำหรับกรณีเที่ยวบินพิเศษ)จะต้องลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ระบบลงทะเบียนยังไม่เปิดให้บริการ สถานกงสุลใหญ่ฯจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Facebook และ เว็บไซต์ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อระบบลงทะเบียนดังกล่าวเปิดให้ใช้บริการต่อไป 

(Download แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย)

CLICK HERE =>  Word / PDF (ไม่ใช่สำหรับกรณีเที่ยวบินพิเศษ)

 


«