แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

  • Declaration Form สำหรับชาวต่างชาติ - DOWNLOAD CLICK!
  • แบบฟอร์ม ต.8 CLICK

  • แบบฟอร์ม Fit to Fly CLICK

คนต่างชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย) และ
คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry -COE) ได้ที่ http://coethailand.mfa.go.th โดยระบบดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เวลา 04.00 น. (เวลาท้องถิ่นของประเทศเยอรมนี)
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากวิดีโอสาธิตการลงทะเบียน ซึ่งมีการอธิบายทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
ภาษาอังกฤษ: https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

 

*******************

 

 

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

เรื่อง ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว

 

รายการเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

(ฉบับภาษาไทย)

กรุณา คลิก!

 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

*********************************************

ไขข้อสงสัย Q&A

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยาน ทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

กรุณาคลิก

 

 

 

โปรดทราบ

คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย (ไม่ใช่สำหรับกรณีเที่ยวบินพิเศษ)จะต้องลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ระบบลงทะเบียนยังไม่เปิดให้บริการ สถานกงสุลใหญ่ฯจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Facebook และ เว็บไซต์ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อระบบลงทะเบียนดังกล่าวเปิดให้ใช้บริการต่อไป 

(Download แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย)

CLICK HERE =>  Word / PDF (ไม่ใช่สำหรับกรณีเที่ยวบินพิเศษ)

 


«