แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

Download แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

CLICK HERE =>  Word / PDF

 

(ล่าสุด!!!) ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
เรื่อง ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย

 

 


«