มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 8 มกราคม 2565) สำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับ QR Code ผ่านระบบ Thailand Pass แล้วก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่
22 ธันวาคม 2564 และยังรอผลการพิจารณา) สามารถใช้ QR Code ดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศไทยตามโครงการ
ที่เลือกไว้ได้ ตามวันและเวลาเดิมที่ได้ขออนุมัติไว้ (ดังนั้น ผู้ที่ได้ QR Code สำหรับโครงการ Test & Go แล้ว จึงยังคงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย โดยใช้สิทธิ Test & Go ตามวันและเวลาเดิมที่ได้ขออนุมัติไว้แล้วได้)

ประกาศ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน หน้า 1

ประกาศ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน หน้า 2

 


Thailand Pass

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 "ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1 คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

2 ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

3 ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

4 ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

************************************

 

คนต่างชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย) และคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับ Thailand Pass สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ https://tp.consular.go.th/
 

ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ THAILAND PASS - CLICK!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ THAILAND PASS - CLICK!

 

มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

Test and Go
(ยกเลิกจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง - 22 ธ.ค. 64)

 

Alternative Quarantine - AQ

 

 

Sandbox

(เฉพาะ Phuket Sandbox เท่านั้น - 22 ธ.ค. 64)

 

«