แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

  • Declaration Form สำหรับชาวต่างชาติ - DOWNLOAD CLICK!
  • แบบฟอร์ม ต.8 CLICK

  • แบบฟอร์ม Fit to Fly CLICK

คนต่างชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย) และ
คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry -COE) ได้ที่ http://coethailand.mfa.go.th โดยระบบดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เวลา 04.00 น. (เวลาท้องถิ่นของประเทศเยอรมนี)
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากวิดีโอสาธิตการลงทะเบียน ซึ่งมีการอธิบายทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
ภาษาอังกฤษ: https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

 

*******************

 

*******************

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) จะต้อง download แอพพลิเคชั่น Thailand Plus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทางถึงประเทศไทย โดยนำเลขรหัส 6 หลักที่ได้จากการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry -COE) และเลขที่ (มุมบนซ้าย) ของหนังสือ COE มาใช้ในการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น Thailand Plus ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่แนบมานี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่มีโทรศัพท์ Smart Phone โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองและตรวจสอบเอกสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมืองหรือภูเก็ต เพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป
 

*******************

 

 

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เรื่อง ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว

 

 

 


«